Στη Μύκονο έκριναν ως αναγκαία την προώθηση της ισότητας των φύλων

2020-12-24

Στη Μύκονο λαμβάνονται πρωτοβουλίες εναρμονισμένες με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Ναι, απαίτηση είναι η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη της βίας. Έτσι λοιπόν ο δήμαρχος Κουκάς, στο πλαίσιο της προώθησης των πολιτικών ισότητας και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές του Δήμου προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Ισότητας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από συλλογικούς φορείς της τοπικής του κοινωνίας. Συμμετέχουν επίσης δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και κάτοικοι της Μυκόνου.

Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης και πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης των πολιτών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή και Περιφέρειας, με την Α'/θμια και Β'/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.

see more: in.gr