Μύκονος: Προέγκριση υπογραφής σύμβασης για την αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Άνω Μεράς

2020-11-19

Η ΕΥΔ ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του εν λόγω έργου, το οποίο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς Μυκόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξημένων υδρευτικών αναγκών της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την θερινή τουριστική περίοδo.

Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται να εγκατασταθεί μια νέα μονάδα διυλιστηρίου σε παράλληλη λειτουργία με τις υπάρχουσες δύο μονάδες στο υφιστάμενο κτίριο στο διυλιστήριο Άνω Μεράς της Μυκόνου, με την οποία θα αυξάνεται η δυναμικότητα της συνολικής εγκατάστασης κατά 1.840 κ.μ./ημέρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 396.800,00 €.

Δείτε περισσότερα: cyclades24.gr