Μύκονος: Προχωρούν πέντε σημαντικά έργα σε μεγάλο φάσμα τομέων δράσης

2020-12-08

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, πέντε έργα στο νησί της Μυκόνου, που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων δράσης, όπως πολιτισμός, τουρισμός, αθλητισμός και κοινωνική μέριμνα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014 - 2020», με συνολικό προϋπολογισμό 474.731,61 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τα έργα:

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ (προϋπολογισμού 143.764,99 ευρώ)

2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ (προϋπολογισμού 13.186,70 ευρώ)

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ (προϋπολογισμού 121.842,40 ευρώ)

4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΗΧΟΣ ΣΤΟ ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ (προϋπολογισμού 98.775,92 ευρώ)

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (προϋπολογισμού 97.161,60 ευρώ)

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014 - 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ.

Δείτε: cyclades24.gr