Η αποκατάσταση του Λαογραφικού Μουσείου της Μυκόνου

2020-12-09

Στον οριστικό Πίνακα κατατάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση του λαογραφικού μουσείου Μυκόνου» που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα LEADER και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΣΑΑ.

Τελικός προϋπολογισμός του έργου 143.764,99 € με ποσοστό 100% χρηματοδότησης.
Σύντομα θα κληθεί το Σωματείο "Φίλοι Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου" να υπογράψει με την ΑΝ.ΕΤ.ΚΥ. ΑΕ την σχετική σύμβαση , ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
Ο στόχος που τέθηκε με την ίδρυση του σωματείου για την αποκατάσταση του μουσείου με σκοπό την ανάδειξη της τοπικης ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πλέον εφικτός.

Τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνουν:
Αποξήλωση και αποκατάσταση των εξωτερικών και εσωτερικών σοβάδων,
Αντικατάσταση κουφωμάτων και ξύλινο κουβούκλιο (Μπουντί).
Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συναγερμού, συστήματος καμερών και συστήματος wi fi. 

SEE MORE: MYKONOSVOICE.GR