Δήμος Μυκόνου: Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

2020-11-21

Μετά την 1η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο μεταξύ Δήμου Μυκόνου και φορέων στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς προσκαλεί τους κατοίκους του νησιού μας να συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», στη 2η διαβούλευση που οργανώνει ο Δήμος Μυκόνου με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών.

Βασικό αντικείμενο της δεύτερης διαβούλευσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως πραγματοποιήθηκε με αυτοψία και μετρήσεις πεδίου, μελέτη κειμένων πολιτικής και υφιστάμενων μελετών του Δήμου και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν το όραμα, οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επικυρώσουν το όραμα, να οριστικοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους/προτεραιότητες και να συζητήσουν τα εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα προτείνοντας αλλαγές ή προσθήκες.

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 13.30 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας του zoom.

Δείτε περισσότερα: mykonosvoice.gr